skip to Main Content

Hoe zit het met vergoeding van de registratiekosten voor je beroep?

registers

Behalve (her)registratie in het BIG-register hebben de leden van de bij FBZ aangesloten verenigingen vaak te maken met registratie in het (kwaliteits)register voor het beroep. Ingeschreven staan betekent dat een zorgprofessional voldoet aan de kwaliteitseisen van het beroep. Het register maakt dat ook transparant voor patiënten of cliënten.

Dit overzicht vermeldt de registers van de verschillende beroepsgroepen en wat de kosten zijn van registratie.

In de meeste cao’s is geregeld dat de initiële en herregistratie in het BIG-register wordt vergoed. In cao’s is soms ook vergoeding van bepaalde (kwaliteits)registers afgesproken. Bekijk je cao voor de registers die worden vergoed staan en hoe hoog deze vergoeding is.

×Close search
Zoeken