skip to Main Content

FBZ wil duidelijkheid over zorgbonus

Arbeidsmarktcoronacovid-19

FBZ wil van minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) snel weten hoe het zit met de berichtgeving over een bonus voor VWS-ambtenaren die hoger zou uitpakken dan die voor het zorgpersoneel. “Het zou heel schrijnend zijn als er met twee maten wordt gemeten, terwijl zorgmedewerkers nog steeds de benen uit hun lijf lopen. Los van de bonus vinden we het nog belangrijker dat de arbeidsvoorwaarden van zorgmedewerkers structureel worden verbeterd”, aldus FBZ-directeur Caroline van den Brekel.

In de zomer werd bekend dat zorgmedewerkers in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige bonus van 1.000 euro voor hun inspanningen tijden de coronacrisis, maar al vanaf het begin ligt de bonus onder vuur. In de regeling is een lijst met beroepen opgenomen die er wel en niet voor in aanmerking komen en er wordt een inkomensgrens gehanteerd. FBZ is daar van meet af aan tegen geweest. “De bonus is het leven geroepen als blijk van waardering. Die waardering moet je dan alle medewerkers gunnen, ongeacht titel of beroep.” De regeling stelt werkgevers bovendien voor een onmogelijke keus, vindt Van den Brekel. “Niet voor niets heeft een aantal werkgevers ervoor gekozen de bonus – desnoods uit eigen zak – gewoon aan alle medewerkers toe te kennen.”

Structureel betere arbeidsvoorwaarden

De bonuskwestie is deze week in een nog gevoeliger vaarwater gekomen, nu blijkt dat een aantal ambtenaren bij VWS al in de zomer een bonus heeft ontvangen die kan oplopen tot maximaal een maandsalaris. Van den Brekel: “We weten niet om hoeveel ambtenaren het gaat en hoe hoog de bonus gemiddeld was, maar het kan niet waar zijn dat het ministerie met twee maten meet. Wij willen hier daarom snel helderheid over hebben, zeker omdat we merken dat zorgmedewerkers zich in de steek gelaten voelen. Ze kregen tijdens de eerste golf applaus, maar worden nu geconfronteerd met een afnemend draagvlak voor de coronamaatregelen. Ze zien dat er veel geld naar andere sectoren gaat, terwijl de werkdruk voor hen nog altijd oploopt en ze dagelijks blootstaan aan het gevaar om besmet te raken. Een structureel betere waardering van zorgmedewerkers zou wat ons betreft zeer op zijn plaats zijn. Wij blijven daarvoor knokken en vinden dat er structureel meer geld moet worden vrijgemaakt voor betere arbeidsvoorwaarden, zodat de werkdruk en personeelstekorten kunnen worden opgelost.”

×Close search
Zoeken