skip to Main Content

Vernieuwing in Cao VVT

VVT

Werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU’91 en werkgeversvereniging ActiZ  hebben 10 oktober een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT). Werknemers kunnen tijd sparen om (tijdelijk) minder of niet te werken. Ook krijgen werknemers het recht om na 45 jaar te stoppen met werken.

Belangrijkste resultaten

  • De nieuwe cao heeft een looptijd van 26 maanden, van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021.
  • Er zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 3,5% per 1 juni 2020 en 3% per 1 juli 2021. De verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93% is een jaar vervroegd: werknemers in de VVT ontvangen over 2019 een volledige dertiende maand.
  • Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen, zijn afspraken gemaakt over een BalansBudget, waarmee werknemers tijd kunnen sparen om (tijdelijk) minder of niet te werken. Met de introductie van de LandingsBaan kunnen medewerkers in aanloop naar hun pensioen minder gaan werken.  Werknemers die 45 jaar werkzaam zijn geweest in de sector zorg en welzijn krijgen de mogelijkheid te stoppen met werken.Hiermee geven sociale partners uitvoering aan het pensioenakkoord.
  • Partijen spannen zich maximaal in om te komen tot 90% vaste contracten voor onbepaalde tijd.
  • Werkgevers zijn verplicht werkdruk aan te pakken. Initiatieven vanuit een team of medewerker(s) worden gehonoreerd en gefaciliteerd.
  • Zorgprofessionals worden meer betrokken worden bij het beleid dat van invloed is op hun beroepsuitoefening.
  • Recht op onbereikbaarheid: op dagen dat een werknemer niet ingeroosterd is, heeft een werknemer het recht om onbereikbaar te zijn.

Meer weten? Lees het onderhandelingsresultaat.

Cao voor de hele VVT

Brancheorganisatie Zorgthuisnl trok zich terug uit de onderhandelingen. De cao-partijen betreuren dit en delen de zorgen van Zorgthuisnl rond de te lage tarieven in het sociaal domein. De cao-partijen hechten eraan om voor de hele vvt-sector tot goede arbeidsvoorwaarden te komen. Juist in tijden waarin de uitdagingen door vergrijzing en toenemende zorgvraag groot zijn en de arbeidsmarkt krap.

Binnenkort vindt de ledenraadpleging plaats over het behaalde onderhandelingsresultaat.

×Close search
Zoeken