skip to Main Content

NVZ toont gebrek aan urgentie bij openingsoverleg nieuwe Cao Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Tijdens het eerste overleg tussen cao-partijen op 26 september bleek dat alleen de werknemersorganisaties het overleg inhoudelijk zorgvuldig hadden voorbereid. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wilde alleen enkele thema’s benoemen maar gaf aan nog zeker een maand nodig te hebben om tot voorstellen te komen.

Na maanden van intensieve voorbereiding betekende dit een domper omdat het cao-proces zo vertraging oploopt. Het overleg verliep moeizaam, om enkele procesafspraken te maken was zelfs een schorsing nodig. Uiteindelijk is afgesproken dat de NVZ de vakbonden zal uitnodigen voor een overleg op 31 oktober, waarbij de NVZ hoopt een werkdag eerder hun voorstellen met ons te delen.

Het is heel ongebruikelijk als vakbonden te moeten aandringen op voortgang en te moeten onderhandelen om de voorstellen van de werkgevers te krijgen. Het is in deze periode niet verantwoord een langdurig cao-traject in te gaan. Omdat de bonden zich zorgen maken over het vervolg van de onderhandelingen is nu reeds geopperd een procesbegeleider te betrekken. Het is zeer uitzonderlijk dat dit nodig is.

Al met al kijken we teleurgesteld terug op een eerste cao-overleg. Met dit gebrek aan gevoel van urgentie geeft de NVZ geen blijk van zorgprofessionals serieus te nemen. Terwijl zij voortdurend hun verantwoordelijkheid nemen voor de patiëntenzorg in steeds moeilijkere arbeidsomstandigheden.  Een beter arbeidsvoorwaardenpakket is keihard nodig om goede zorg te kunnen blijven bieden.

×Close search
Zoeken