skip to Main Content

Onderhandelingen Cao GGZ op 18 november van start

GGZ

Op 18 november starten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ. FBZ zet onder andere in op koopkrachtverbetering, een hogere compensatie voor diensten, het terugdringen van de werkdruk en een onderzoek naar de knelpunten bij scholingsverzoeken.

Omdat de huidige cao op 1 december 2021 afloopt, start binnenkort het traject voor een nieuwe cao. FBZ heeft de afgelopen maanden in kaart gebracht wat de wensen zijn van de zorgprofessionals die zij aan de cao-tafel vertegenwoordigt, waaronder psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, verslavingsartsen, artsen in opleiding en orthopedagogen. “Dat heeft geleid tot een inzetbrief, waarin we allereerst een aantal algemene voorstellen doen die op alle beroepsgroepen van toepassing zijn”, zegt FBZ-onderhandelaar Robert Barendse. “Zo is de hoge werkdruk voor ons een belangrijk gespreksonderwerp, evenals de inspraak van zorgprofessionals en de mogelijkheden voor (persoonlijke) ontwikkeling. Ook vragen we aandacht voor de erkenning en waardering voor taken, om werknemers aan de ggz te binden. Daarnaast hebben we een aantal specifieke wensen opgenomen die voor bepaalde zorgprofessionals gelden, bijvoorbeeld op het gebied van scholing, kwaliteitsregisters en toeslagen bij het uitvoeren van managementtaken”, aldus Barendse.

Tijdens het onderhandelingstraject worden zorgprofessionals op de hoogte gehouden door hun beroepsvereniging die bij FBZ is aangesloten.
Namens werknemers zitten FBZ, FNV, CNV en NU’91 aan tafel; werkgevers worden vertegenwoordigd door de Nederlandse ggz.

Lees hier de inzetbrief van FBZ.

×Close search
Zoeken