skip to Main Content

Werkgevers zetten samen in op talentontwikkeling voor behoud werknemers

Arbeidsmarkt

Vijf regionale werkgevers binnen de Werkgeverij bieden hun werknemers een proeftuin om hun horizon verbreden of talenten verder te ontwikkelen. Ze willen zo talent voor de zorg behouden. Medewerkers werken niet meer tientallen jaren op dezelfde plek. Ze hebben behoefte aan afwisseling en/of ontwikkeling of dat nu is in het huidige werk, op een andere plek of ze ervaring willen opdoen in een hele andere functie. Vakbonden FBZ en CNV ondersteunen dit initiatief en hebben hun leden geïnformeerd over de mogelijkheden.

In de proeftuin Collectief Werkgeverschap kunnen werknemers vanuit hun huidige arbeidsovereenkomst zonder risico hun talenten gelijktijdig of opeenvolgend inzetten bij één of meer van de vijf deelnemende werkgevers (Entrea Lindenhout, IrisZorg, Moviera, ProPersona, RIBW Nijmegen en Rivierenland). Zo kunnen ze hun horizon verbreden, talenten verder ontwikkelen en nieuwe kennis opdoen. In de proeftuin krijgen ze ook extra tijd voor het volgen van trainingen.

Zekerheid over arbeidsvoorwaarden
Als bonden hebben we met werkgevers afgesproken dat deelnemers aan de proeftuin hun huidige arbeidsovereenkomst behouden, het salaris en overige arbeidsvoorwaarden minimaal gelijk blijven en na deelname een terugkeergarantie hebben in de huidige functie.

Meer weten?
De Werkgeverij maakte een flyer over de proeftuin.

×Close search
Zoeken