skip to Main Content

Lees nu het Jaarverslag FBZ 2019

Het afsluiten van cao’s ging in 2019 niet eenvoudig. Keer op keer kreeg FBZ aan onderhandelingstafels te horen dat er weinig tot geen ruimte was voor verbetering van arbeidsvoorwaarden. Dat vinden we onbegrijpelijk en onacceptabel. In een tijd met grote personeelstekorten moet juist geïnvesteerd worden in goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Gelukkig lukte het, ondanks de soms moeizame onderhandelingen en een intensief actietraject in algemene ziekenhuizen, om in 2019 vijf cao’s te sluiten voor bijna een miljoen werknemers in de zorg.

Een onderwerp dat in 2019 een vlucht nam, is de toekomst van ons pensioenstelsel, waarvoor in juni een landelijk akkoord werd bereikt. Als FBZ steunen wij het akkoord, al maken we ons wel zorgen over de gevolgen van de afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek voor bepaalde leeftijdsgroepen. Werknemers die hier onevenredig door worden getroffen, moeten worden gecompenseerd en daar zullen we ons hard voor maken.

In het Jaarverslag FBZ 2019 kijken we ook terug op het succesvolle eerste jaar van FBZ Rechtshulp. Steeds meer zorgprofessionals van steeds meer federatiepartners weten FBZ te vinden voor individuele juridische dienstverlening. Waar FBZ begin 2019 begon met drie federatiepartners, boden eind 2019 al tien beroepsverenigingen hun leden onze service aan. Met collectieve en individuele dienstverlening vervult FBZ de kerntaken van een vakbond. Om dit beter te duiden, heeft FBZ een woordmerk toegevoegd aan het logo: vakbond voor zorgprofessionals. Ook op de nieuwe website, die in december live ging, heeft zowel de collectieve als individuele dienstverleningstak een duidelijke plek gekregen.

Lees het jaarverslag

×Close search
Zoeken