skip to Main Content

Zeer ruime meerderheid achterban FBZ stemt in met nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Afgelopen weken hebben de leden van aangesloten verenigingen hun stem uitgebracht over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Van de 20 bij FBZ aangesloten verenigingen hebben 14 verenigingen leden die werkzaam zijn in deze sector. Zij raadpleegden hun leden over het onderhandelaarsakkoord. De uitslag is dat de leden in overtuigende meerderheid hebben ingestemd.

Voor het eerst is het recht op onbereikbaarheid in de cao opgenomen. Altijd ‘aan staan’ is steeds meer de norm geworden. Dat verstoort de balans werk/privé. Deze cao-afspraak biedt de werknemers steun in de rug om echt vrij te zijn als ze vrij zijn. Het is een afspraak waar zorg-breed grote behoefte aan bestaat: deze kreeg recent navolging in nieuwe akkoorden voor de VVT en de jeugdzorg.

De belangrijkste afspraken op een rij

  • Deze cao geldt van 1 april 2019 tot 1 oktober 2021
  • Structurele verhoging van het salaris met 6,55%
  • Verhoging van de eindejaarsuitkering met structureel 1,28%
  • Eenmalige uitkeringen in 2019, 2020 en 2021
  • Recht om in vrije tijd onbereikbaar te zijn voor het werk
  • Betere afspraken om de hoge werkdruk aan te pakken
  • Vanaf hun 57e zijn werknemers niet meer verplicht slaapdiensten te draaien
  • Cao-partijen onderzoeken maatregelen om werknemers in de gehandicaptenzorg eerder te kunnen laten stoppen met werken
  • Werkgevers die van hun werknemers verwachten dat zij zich inschrijven in een kwaliteitsregister van een partner binnen werknemersfederatie FBZ vergoeden de kosten voor (her)registratie. Organisaties moeten in hun scholingsplan ruimte reserveren voor scholingskosten die voortvloeien uit (kwaliteits)registraties.

Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord.

Eind oktober zijn de uitslagen bekend van alle cao-partijen. Dan weten we of de nieuwe cao een feit is en de tekst van het akkoord komende tijd uitgewerkt kan worden in een cao-tekst. Deze komt ook beschikbaar als cao-app. Zodra de tekst beschikbaar is, zullen we dat vermelden.

×Close search
Zoeken