skip to Main Content

Fysiotherapeut Hans Steijlen benoemd in ledenraad PGGM

Pensioen

FBZ is blij dat Hans Steijlen bereid is namens FBZ in de ledenraad van PGGM plaats te nemen. Hij is in de juni-vergadering voor de komende vier jaar benoemd tot ledenraadslid. In de ledenraad zitten vertegenwoordigers van werkgevers, vakbonden en pensioengerechtigden. De ledenraad is het hoogste orgaan van PGGM, toetst het beleid van PGGM voor driekwart miljoen leden, bespreekt signalen uit de praktijk en heeft zo een agenderende rol.

PGGM is de uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds PFZW, waar de meeste zorgprofessionals uit de achterban van FBZ pensioen opbouwen. PGGM ontwikkelt daarnaast activiteiten en producten speciaal gericht op werknemers in zorg en welzijn om fysiek, mentaal en financieel gezond en fit te blijven.

“Een afweging van belangen”

Hans Steijlen is fysiotherapeut en sinds 2020 voorzitter van de OR in ziekenhuis Bernhoven. Hij is met name geïnteresseerd in de grotere verbanden in het zorgstelsel en het afwegen van belangen bij financiële vraagstukken om goede zorg te bieden.

“Na het volgen van een master bedrijfskunde in zorg- en dienstverlening heb ik me naast patiëntenzorg in een leidinggevende rol beziggehouden met allerlei organisatievraagstukken zoals samenwerking met andere zorginstellingen, personeelsplanning, werkprocessen en zorgpaden. Als regionaal bestuurder van een (voormalige regionale vereniging) van het KNGF kwam ik als belangenbehartiger van ziekenhuisfysio’s voor het eerst in aanraking met FBZ. In de cao-klankbordgroep heb ik in een aantal cao-rondes meegedacht met de inzet en ben ik me bewust geworden van de verschillende belangen van cao-partijen en de afwegingen die in het cao-proces gemaakt moeten worden. Kennis van de Cao Ziekenhuizen komt andersom goed van pas bij mijn OR-werkzaamheden en het kunnen leggen van de juiste verbindingen als zich dingen voordoen. Ook de arbeidsvoorwaarde pensioen vind ik een boeiend onderwerp. Het is belangrijk dat werknemers zich hiervan beter bewust zijn. Als lid van het FBZ-pensioenpanel ben ik goed op de hoogte van de pensioenontwikkelingen en de materie voor werknemers. De eerste vergadering van de ledenraad PGGM vond ik inspirerend. Door goed op de hoogte te zijn kan ik als lid van de ledenraad schakelen tussen beleidsontwikkelingen en de werkvloer.”

×Close search
Zoeken