skip to Main Content

Haal meer uit je cao

haalmeeruitjecao

Afgelopen periode zijn veel grote zorgcao’s tot stand gekomen. Intussen hebben we met de andere cao-partijen ook de cao-teksten uitgewerkt. Die zijn als pdf en vaak ook als app beschikbaar. Nu de cao-teksten beschikbaar zijn, heeft FBZ de meest relevante informatie op de betreffende cao-pagina’s geactualiseerd. Ook zijn de cao-pagina’s uitgebreid met vaste onderdelen: scholing en ontwikkeling, functiewaardering en vergoeding contributie van je beroepsvereniging. 

Op de cao-pagina staan de meest recente cao-afspraken overzichtelijk op een rij. Je kan er uiteraard ook de cao zelf inzien en de app downloaden. Daarnaast is er veel praktische informatie te vinden, bijvoorbeeld over hoe het zit met contracten, diensten, verlof of ziekte.

Werp een blik

Neem eens een kijkje bij de cao die op jou van toepassing is, en maak vooral gebruik van de faciliteiten die de cao jou biedt.

Cao Arbo Unie
Cao GGZ
Cao Gehandicaptenzorg
Cao Jeugdzorg
Cao Nederlandse Universiteiten
Cao VVT
Cao UMC
Cao Ziekenhuizen

Op dit moment loopt de ledenraadpleging voor een nieuwe Cao Kraamzorg. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt deze pagina op een later moment aangepast.

Cao is nooit af
Er gebeurt veel achter de schermen, ook als een nieuwe cao helemaal rond is. Het uitwerken van bepaalde cao-afspraken gebeurt vaak in speciaal daarvoor ingestelde cao-werkgroepen en/of in een arbeidsmarktfonds. Deze activiteiten of projecten leveren af en toe nieuwe producten op, bijvoorbeeld een handreiking over de zeggenschap van werknemers bij het vaststellen van de werktijden/roosters.

Ruim voordat de einddatum van een cao is bereikt, gaan partijen weer aan de slag met de voorbereidingen voor de nieuwe cao. Op basis van een oproep leveren de beroepsverenigingen de verzamelde input van hun leden bij FBZ aan.

De cao-infographic geeft in hoofdlijnen weer hoe een cao-proces verloopt.

×Close search
Zoeken