skip to Main Content

Sociaal plannen op FBZ-site aangevuld

reorganisatiesociaalplan

De lijst met sociaal plannen op de website van FBZ is deze zomer geactualiseerd. Sociaal plannen die vorig jaar en (grotendeels) in de eerste helft van dit jaar zijn gesloten, staan nu ook online.

De onderhandelaars van FBZ zitten niet alleen aan tafel bij cao-overleggen, maar onderhandelen ook met werkgevers van instellingen door het hele land over sociaal plannen, overdrachtsprotocollen, sociaal convenanten en andere regelingen.

Onlangs is een sociaal plan gesloten voor de periode 2022-2025 voor GGZ Friesland. Op de foto staan de onderhandelaars van de werknemersorganisaties en GGZ Friesland (links boven op het scherm: FBZ-onderhandelaar mr. Brigitte Sprokholt).

Anticiperen
In sociaal plannen wordt vastgelegd hoe de gevolgen voor werknemers worden opgevangen voor het geval zich in de toekomst een organisatieverandering voordoet, zoals een reorganisatie, fusie of faillissement. Doel is eventuele nadelige gevolgen tot een minimum te beperken. FBZ zet tijdens dit soort overleggen onder andere in op het voorkomen van gedwongen ontslagen, behoud van salaris bij plaatsing in een lager ingeschaalde functie, begeleiding van werk-naar-werk en een transparante herplaatsingsprocedure. In veel zorginstellingen ligt een sociaal plan op de plank ‘voor het geval dat’. Al die sociaal plannen zijn te vinden op www.fbz.nl/sociaal-plan/.

×Close search
Zoeken