skip to Main Content

Verkennende fase Cao VVT bijna afgerond

VVT

Op maandag 25 maart voerden cao-partijen overleg voor een nieuwe Cao VVT. Een aantal onderwerpen is verder uitgediept, waarmee de verkennende fase bijna is afgerond. Naar verwachting start in april/mei de fase waarin onderhandeld wordt.

Arbeidsmarkt

Tijdens het overleg ging het onder meer over de arbeidsmarkt in de VVT. PFZW presenteerde cijfers over in- en uitstroom, parttime percentages en leeftijdsopbouw. Ook is gesproken over de verhouding tussen vaste medewerkers en zzp’ers en hoe bestaande cao-afspraken hun beslag kunnen krijgen.

Aanpak werkdruk

Aan de orde kwamen mogelijkheden om de werkdruk te beheersen, bijvoorbeeld welke instrumenten ingezet kunnen worden. Maar ook wat nodig is voor de implementatie, zodat de werkvloer daar echt iets van merkt.

Financiën

Onderwerpen als loon en vergoedingen zijn nog niet zozeer besproken. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden stimuleren de arbeidsmarkt in deze sector. Partijen willen daarom onderzoeken hoe er meer geld voor lonen beschikbaar kan komen.

Het volgende overleg is gepland op 16 april 2019.

×Close search
Zoeken