skip to Main Content

Ook partner worden?

Vakbond FBZ is een werknemersfederatie van beroepsverenigingen in de zorg (HBO en academisch-opgeleide zorgprofessionals). De verenigingen ondersteunen hun leden vakinhoudelijk. FBZ zorgt voor de randvoorwaarden. Zo zorgen we er samen voor dat leden hun werk goed kunnen doen. Heeft u als vereniging de ambitie om uw beroepsgroep steviger te positioneren? Dan is aansluiting wellicht een optie. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Waar maakt FBZ zich sterk voor?

 • Eigentijdse arbeidsvoorwaarden in cao’s en sociaal plannen
 • Versteviging van de positie van zorgprofessionals
 • Structurele scholings- en opleidingsmogelijkheden
 • Goede arbeidsomstandigheden en verlaging van werkdruk
 • Gezond en veilig werken in elke levensfase
 • Uitbreiding vergoeding (kwaliteits)registers
 • Betere arbeidspositie van professionals in opleiding

Bezoek deze website eens wat uitgebreider en krijg een indruk van onze activiteiten.

Boost voor groei en bloei

Verenigingen van zorgprofessionals kunnen zich aansluiten om de collectieve werknemersbelangen van leden in dienstverband te behartigen. Dat biedt allerlei extra’s voor het lidmaatschapspakket, zoals:

 • Leden genieten automatisch van de voordelen van vakbondslidmaatschap. Dat betekent inspraak en stemrecht over afspraken in cao’s en sociaal plannen (en andere regelingen).
 • Als optie bieden wij rechtshulp aan, onze individuele dienstverlening zodat zorgprofessionals voor hulp bij arbeidsrechtelijke vragen of problemen rechtstreeks bij onze arbeidsjuristen terechtkunnen. Dit aanbod is exclusief voor partners van FBZ. De dienstverlening is voor veel professionals reden lid te willen worden/blijven van hun beroepsvereniging. Wij hebben geen winstoogmerk. Deskundigheid en kwaliteit van dienstverlening staan centraal. Zorgprofessionals waarderen onze hulp en advies met een 9.
 • Aandacht voor werknemersbelangen versterkt de positie van uw beroepsgroep.
 • De verenigingscontributie krijgt de status van vakbondscontributie. Leden kunnen conform cao-afspraken een flink deel terugkrijgen. Er zijn meer financiële voordelen.

Bekijk de factsheet Samen krijgen we meer voor elkaar.

Waarin onderscheiden wij ons van andere vakbonden?

 • FBZ is een werknemersfederatie van vele beroepsverenigingen van tienduizenden zorgprofessionals.
 • Zorgprofessionals in dienstverband zijn via het lidmaatschap van hun vereniging automatisch bij ons aangesloten. Het behartigen van de werknemersbelangen is een extra pijler binnen het lidmaatschapspakket van de vereniging.
 • Leden hebben recht op 10 uur arbeidsrechtelijke hulp en advies en kunnen rechtstreeks bij onze arbeidsjuristen terecht (als u hiervoor aanvullend een overeenkomst sluit voor.
 • Onze achterban is een mix van beroepsgroepen, inkomensgroepen en werkgeneraties (vanaf de opleiding tot aan het pensioen). We vertegenwoordigen daarmee actief werkende zorgprofessionals gedurende hun hele loopbaan.
 • FBZ is een groeiende vakbond en een van de grootste zorgvakbonden.

Procedure

Neem via bureau@fbz.nl contact op voor een oriënterend kennismakingsgesprek. Pas na een formeel verzoek gaat de aanmeldingsprocedure lopen. Indien het Bestuur FBZ positief besluit, wordt dit ter bekrachtiging voorgelegd aan de Algemene Vergadering (AV) van FBZ. Met de instemming door de AV kunt u zich federatiepartner noemen en vertegenwoordigt FBZ uw vereniging aan de cao-tafels. Uw vereniging wordt opgenomen in de nieuwe cao’s.

×Close search
Zoeken