skip to Main Content

FBZ verwelkomt nieuwe federatiepartner NVMBR

Met de toetreding van de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming & Radiotherapie (NVMBR) behartigen we ook de collectieve werknemersbelangen van medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers). Zij zijn werkzaam op afdelingen radiologie, nucleaire geneeskunde en radiotherapie in alle soorten ziekenhuizen. Dit betekent een verdere versterking van FBZ aan de cao-tafels voor de algemene ziekenhuizen en de umc’s.

De Algemene Vergadering heeft op voorstel van het Bestuur FBZ ingestemd met toetreding van de NVMBR per januari 2024. Vakbond FBZ behartigt daarmee ook de collectieve werknemersbelangen van hun leden in dienstverband. Zij kunnen rekenen op onze inspanningen om hun positie als werknemer te versterken.

Over de NVMBR

De NVMBR behartigt de belangen van medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen. Ze zorgen er samen voor het beroep goed te uitoefenen en dat het werk interessant blijft. De NVMBR is op allerlei gebieden actief om onder andere de kwaliteit van de medische beeldvorming en radiotherapie in Nederland te borgen en verhogen.

De NVMBR bestaat onder deze naam sinds 2003 maar bestaat langer. Het is een voortzetting van de beroepsvereniging van radiologisch laboranten (NVRL-opgericht in 1950) en de vereniging van medisch nucleair werkers (VANG-opgericht in 1977).

Over de werkzaamheden

De deskundigheid van de MBB’er omvat het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van medisch beeldvormend onderzoek of (therapeutische) behandeling gebruikmakend van ioniserende straling, radioactieve stoffen, elektromagnetische velden en ultrageluid. Dit brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de patiënt, de omgeving en voor de professional zelf. De MBB’er is verantwoordelijk voor de stralingsbescherming, uitvoering, patiëntenzorg en kwaliteitsbewaking bij diagnostische en therapeutische procedures.

Kwaliteitsregister Paramedici

De beroepscode van de NVMBR beschrijft de uitgangspunten voor de beroepsuitoefening wat betreft houding, ethiek en gedragsregels. Van de MBB’er wordt verwacht te handelen volgens deze beroepscode. Onderschrijving van de beroepscode is voorwaarde voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Lees meer op de site van de NVMBR https://www.nvmbr.nl/default.aspx

×Close search
Zoeken