skip to Main Content

FBZ: ‘zorgbrede’ focus op arbeidsmarkttekort is essentieel

Arbeidsmarkt

Begin december is de SER-commissie ‘Werken in de zorg’ gestart, die zich in opdracht van minister Van Ark gaat buigen over het arbeidsmarkttekort in de zorg. FBZ vindt het van groot belang dat de commissie in de volle ‘zorgbreedte’ nadenkt over de vraag hoe het werken in de zorg aantrekkelijker kan worden gemaakt, en dat niet alleen wordt gefocust op verpleegkundigen en verzorgenden.

Vrijwel alle zorgsectoren kampen op dit moment met personeelstekorten. Steeds meer zorgprofessionals overwegen de zorg te verlaten, onder andere vanwege de hoge werkdruk. Daarnaast is het lastig om nieuwe mensen aan te trekken. In 2022 wordt een arbeidsmarkttekort verwacht van tussen de 56.200 en 73.800 zorgmedewerkers.
Om de problemen het hoofd te bieden, heeft minister Van Ark de SER op 12 oktober gevraagd een tijdelijke commissie in te stellen, die een advies moet uitbrengen over drie onderwerpen: 1. mogelijkheden voor een betere begeleiding en beloning; 2. mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en 3. mogelijkheden voor meer werkplezier, professionele autonomie en (financieel) perspectief.

Input FBZ

FBZ, die met ruim 38.000 zorgprofessionals de tweede vakbond in de zorg is, had graag willen deelnemen in de commissie, die bestaat uit een vertegenwoordiging van werknemers- en werkgeversorganisaties. “Het is jammer dat dat verzoek niet is gehonoreerd, aangezien we een aanzienlijk deel van de zorgprofessionals vertegenwoordigen, waaronder artsen, psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en physician assistants”, aldus FBZ-voorzitter Maarten Faas. “Bovendien zitten we bij vrijwel alle cao’s in de zorg aan tafel. Daardoor weten we goed waar de belangrijkste knelpunten zitten en dus hadden we graag een bijdrage willen leveren.”

Faas gaat ervan uit dat FBZ wel input kan leveren en hoopt dat de focus van de SER-commissie zorg-breed is.  “In het rapport dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onlangs uitbracht, werd sterk gefocust op het tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. Die focus lijkt logisch, omdat voor deze twee groepen de grootste tekorten worden verwacht, maar daarmee blijft een verwacht tekort in 2022 van 20.000 medewerkers in andere beroepen buiten beeld. Wij vinden het daarom belangrijk dat naar de situatie van alle zorgmedewerkers wordt gekeken.”

×Close search
Zoeken