skip to Main Content

Start ledenraadpleging nieuwe pensioenregeling PFZW

Pensioen

Op 4 december start FBZ de ledenraadpleging over het onderhandelaarsresultaat en het transitieplan over de overgang naar de nieuwe pensioenregeling van PFZW. De ledenraadpleging is verstuurd naar alle leden van de aangesloten beroepsverenigingen die pensioen opbouwen bij PFZW en die onder een cao vallen waar FBZ de werknemersbelangen namens hun vereniging behartigt.

De leden kunnen tot 15 december, 12 uur aangeven of zij akkoord gaan met het onderhandelaarsresultaat en het transitieplan. De belangrijkste afspraken die gemaakt zijn en waar zij akkoord op moet geven, zijn:

  • Heldere ambities over de hoogte van de pensioenuitkering (80% bij 42 dienstjaren)
  • Behoud van koopkracht en bestaanszekerheid door keuze voor de solidaire pensioenregeling
  • Oplossingen voor onverzekerbare risico’s via solidariteitsreserve
  • Verruiming van het nabestaandenpensioen
  • Behoud van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid
  • Behoud van vrijwillige voortzetting van premieopbouw
  • Compensatie voor leeftijdsgroepen voor wie de afschaffing van de huidige regeling nadelig is
  • Omzetten van alle bestaande pensioenen en pensioenopbouw naar de nieuwe regeling (invaren)

Meer informatie over de overgang naar de nieuwe pensioenregeling vind je hier.

×Close search
Zoeken