skip to Main Content

Nieuwe tekst Cao Arbo Unie 2023 beschikbaar

De afspraken uit het eindbod ter verbetering van de Cao Arbo Unie 2023 zijn verwerkt in een definitieve tekst van de cao. Werknemers die onder de cao vallen, hebben al een verhoging van hun salaris en een eenmalige bruto-uitkering ontvangen. Bovendien zijn ook de vergoedingen voor thuiswerken, de eindejaarsuitkering en de reiskostenvergoeding verhoogd. De cao loopt tot en met 31 december 2023. 

De belangrijkste afspraken

  • Per 1 januari 2023 ontvingen werknemers een salarisverhoging van 4% met een nominale ondergrens van €150,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.
  • De eindejaarsuitkering is verhoogd van 3,0% naar 3,5%.
  • Per 1 januari 2023 ontvingen werknemers een eenmalige bruto-uitkering van €1.500 bij een fulltime dienstverband en naar rato van de datum dat ze in dienst zijn getreden.
  • De thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2023 verhoogd naar €2,13 per werkdag.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding is verhoogd naar €0,21 per kilometer.

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbo Unie sloot een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af voor medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. De verzekering geeft een aanvulling op het inkomen tot 70% van het laatstverdiende salaris. De premie wordt volledig door de werkgever betaald.

Bekijk de tekst van de nieuwe cao.

×Close search
Zoeken