skip to Main Content

FBZ, FNV en CNV pleiten voor structureel hogere beloning

covid-19GGZUMCZiekenhuizen

Samen met de FNV en het CNV roept FBZ Tweede Kamerleden op om kleur te bekennen en op 23 juni te stemmen voor de motie Asscher/Marijnissen voor betere arbeidsvoorwaarden en een structureel hogere beloning van zorgmedewerkers. Op zaterdag 20 juni deden de drie werknemersorganisaties die oproep in een opiniestuk in het AD.

Al voor de uitbraak van de coronacrisis waren tekorten op de zorgarbeidsmarkt enorm en was de werkdruk torenhoog. De coronacrisis heeft dat zichtbaarder gemaakt. Om meer jongeren te laten kiezen voor de zorg en om de huidige werknemers te behouden, is er maar één oplossing: niet alleen applaus, maar een daadwerkelijk materiële waardering. Woorden moeten worden omgezet in daden onder het motto ‘een #10voordezorg’.

De FNV, het CNV en FBZ vinden dat meer geld in de zorg moet worden gestoken. “Wat we concreet willen? Simpel: hogere salarissen, betere werkomstandigheden en minder werkdruk. Als de politiek kan besluiten om multinationals grootscheeps te steunen, moet extra geld voor zorgmedewerkers voor wie iedereen zo enthousiast heeft staan klappen toch geen vraagstuk zijn?”, stellen ze in het opiniestuk.

Lees het artikel in het AD.

×Close search
Zoeken