skip to Main Content

Vakbonden en NVZ hervatten cao-overleg Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Het overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen wordt hervat. De vier vakbonden (FBZ, FNV, CNV en NU’91) hebben op 24 maart een uitnodiging ontvangen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en we hebben besloten hierop in te gaan. Voorwaarde is wel dat er open en reëel over het hele pakket aan arbeidsvoorwaarden wordt gesproken. Een nieuwe actiedag is niet van de baan zolang er geen acceptabele cao-afspraken liggen.

Het overleg over een nieuwe Cao Ziekenhuizen liep eind januari vast, waarna een actietraject werd gestart. Op donderdag 16 maart deden ruim 100.000 ziekenhuismedewerkers mee aan een landelijke staking op 64 locaties. De tweede actiedag medio april is intussen in voorbereiding.

Zolang er geen akkoord is bereikt, gaan de aangekondigde acties gewoon door. Volgens de bonden ligt de bal nu bij de werkgever om met een acceptabel voorstel te komen.

×Close search
Zoeken