skip to Main Content

‘Onbetaalde overwerkuren’-kwestie anios aangekaart

Ziekenhuizen

FBZ heeft van De Jonge Specialist (DJS) en de LAD diverse signalen ontvangen dat anios in algemene ziekenhuizen soms op dezelfde manier worden ingeroosterd als aios. Daardoor maken anios overuren die niet betaald worden. Al eerder vroegen DJS en de LAD hier aandacht voor bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). FBZ heeft de kwestie nu nogmaals aangekaart.

Artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) worden in algemene ziekenhuizen vaak ingeroosterd voor 48 uur per week. Daarvan krijgen ze 38 uur betaald en wordt 10 uur als opleiding beschouwd.

De Jonge Specialist en de LAD hebben diverse signalen gekregen dat artsen die niet in opleiding zijn (anios), ook volgens deze constructie worden ingeboekt, terwijl zij geen opleiding volgen. Ze werken dus 48 uur, maar krijgen maar voor 36 of 38 uur betaald.

Als ziekenhuizen deze constructie toepassen, krijgen anios vaak een addendum of begeleidende brief bij hun arbeidsovereenkomst, waarin staat dat ze vrijwillig kunnen deelnemen aan opleidingsactiviteiten en dat deze opleidingsactiviteiten onbezoldigd zijn. Op die manier kunnen anios worden ingeroosterd voor 48 uur. Hoewel de deelname aan opleidingsactiviteiten op papier vrijwillig is, tekenen de meeste anios zo’n addendum zodat ze er zeker van zijn dat ze in de instelling aan de slag kunnen. In de praktijk kunnen anios overigens zelden deelnemen aan onderwijs voor aios, en de ‘opleidingsactiviteiten’ bestaan meestal uit hun dagelijkse werkzaamheden, zoals deelname aan de overdracht en het ontvangen van supervisie.

Volgens FBZ is het op grond van de Cao Ziekenhuizen niet de bedoeling dat anios structureel worden ingeroosterd voor overwerk. Bovendien moet overwerk volgens de overwerkvergoeding in de cao worden betaald. FBZ heeft de NVZ nogmaals opgeroepen er zorg voor te dragen dat haar leden de cao volgen.

×Close search
Zoeken