skip to Main Content

Duidelijkheid nodig over pensioenopbouw in ggz

GGZPensioen

NIP en FBZ vinden het van groot belang dat voor zoveel mogelijk leden het pensioen goed geregeld is. Voor werknemers is pensioen naast loon immers de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. We zien echter dat de laatste tijd de grenzen voor pensioenopbouw in de ggz vervagen. Het is lang niet altijd meer duidelijk of bedrijven en hun werknemers vallen onder de verplichte pensioenopbouw bij PFZW, waardoor ze recht hebben op pensioen bij dit fonds. Om een goed beeld te krijgen en onze strategie te bepalen in deze discussie hebben NIP/FBZ een poll onder psychologen uitgezet.

In het reglement van het PFZW is secuur beschreven welke te verrichten werkzaamheden vallen onder de zogenoemde verplichtstelling voor het pensioen. Werknemers die deze werkzaamheden verrichten, hebben in principe recht om pensioen te ontvangen van PFZW. Het kan zijn dat de werkgever ook diensten levert die niet vallen onder de verplichtstelling, maar dat de werknemers toch recht hebben op pensioenopbouw bij het pensioenfonds. De werkgever moet dan natuurlijk ook premie afdragen voor het pensioen. In de praktijk blijkt dat laatste niet altijd te gebeuren. Het draait vooral om de kleinere instellingen en bedrijven die verschillende diensten aanbieden. PFZW wil duidelijkheid over welke diensten dat zijn, zodat helder is welke werkgever wel en welke niet premie moet afdragen.

×Close search
Zoeken