skip to Main Content

Algemene beschouwingen: meer nodig voor structurele verbetering arbeidsvoorwaarden

Arbeidsmarkt

Zorgmedewerkers uit alle sectoren hebben op 16 september voorafgaand aan de Algemene Beschouwingen de Tweede Kamerleden in een videobericht opgeroepen extra geld beschikbaar te stellen voor structureel betere arbeidsvoorwaarden. De politici werden verwelkomd met een video-applaus, een compilatie van het applaus waarmee dit voorjaar de Nederlandse samenleving blijk gaf van waardering voor de zorgmedewerkers.

De bonden moeten teleurgesteld constateren dat het geld dat het kabinet bij Prinsjesdag extra uittrekt voor de zorg niet eens genoeg is om de koopkracht op peil te houden, laat staan voor een structurele verbetering van arbeidsvoorwaarden. Van de investeringen van het kabinet in onderzoeken hoe werkdruk te verminderen, is het nog maar de vraag of de medewerkers daarvan echt wat gaan merken.


Aan goede zorg hangt een prijskaartje 

In maart applaudisseerde heel Nederland nog voor de tomeloze inzet van het zorgpersoneel. Door de coronacrisis werd eindelijk eens zichtbaar hoe zwaar het werk van veel zorgverleners is. Hoe hoog de werkdruk is, hoe ze zich met groot gevoel van verantwoordelijkheid inzetten voor andermans leven en hoe nijpend het personeelstekort in de zorg is.

Om de kwaliteit van de zorg op peil te houden, is het cruciaal het huidige zorgpersoneel te behouden en het werk aantrekkelijk te maken voor nieuwe collega’s. Zodat bevlogen instromers geen teleurgestelde uitstromers worden. Toch heeft het applaus tot dusver niet geleid tot noodzakelijke investeringen om de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden voor het zorgpersoneel te verbeteren. Zonder goede zorg dreigt een belangrijk fundament onder de Nederlandse economie en maatschappij in te storten.

Belangrijk om te weten

  • In 2021 lopen cao’s voor ruim 1 miljoen werknemers in de zorg af.
  • Werkgevers in de zorg onderhandelen met de bonden over arbeidsvoorwaarden, maar zijn afhankelijk van de loonruimte die de overheid hiervoor vrijmaakt. Volgens FNV, CNV en FBZ is minimaal 2,25 miljard euro extra nodig, bovenop het bestaande budget van werkgevers, om de problemen in de zorg het hoofd te bieden.
  • De pensioenfondsen zijn in 2021 genoodzaakt premies te verhogen wat negatief uitwerkt op de koopkracht. Opvallend is dat het kabinet de stijging van de pensioenpremies slechts een keer noemt als ‘externe factor’ die de koopkracht beïnvloedt. Dit lijkt daarmee niet in de inkomensplaatjes te worden meegenomen.
  • De zorgbonus moet nog uitgekeerd worden, maar deze eenmalige uitkering komt niet ten goede aan het voltallige zorgpersoneel.

Campagne #een10voordezorg

Bekijk de vlogjes van zorgmedewerkers op het YouTube-kanaal #een10voordezorg. Zij vertellen wat hun vak zo mooi maakt, maar ook waarom het steeds zwaarder wordt om dat vak uit te oefenen. De campagne #een10voordezorg is een gezamenlijk initiatief van de drie grootste zorgvakbonden FNV, FBZ en CNV.

×Close search
Zoeken