skip to Main Content

Verzuim onder zorgmedewerkers afgenomen

Gezondenveiligwerken

Opnieuw is het verzuim onder zorgmedewerkers gedaald. In het eerste kwartaal van 2024 komt het verzuimpercentage uit op 8,53, 3% lager dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van onderzoeksbureau Vernet over het verzuim in vier grote zorgsectoren: ziekenhuizen, ggz, gehandicaptenzorg en VVT.

Verzuim langer dan een jaar neemt toe

De daling van het verzuim doet zich voor in alle leeftijdsklassen. Vernet ziet hierin een goede ontwikkeling, maar plaatst ook een kanttekening bij de cijfers omdat het verzuim langer dan een jaar toeneemt. Vernet registreert geen oorzaken, maar hoort in de markt dit vooral te maken heeft met psychisch verzuim. Ook uit recent onderzoek blijkt dat het psychisch zorggebruik door zorgmedewerkers al jaren toeneemt.

Kijk voor meer info op: www.vernet.nl.

×Close search
Zoeken