skip to Main Content

Casus: Als je thuiszit door een conflict op het werk: biedt mediation uitkomst?

CasusRechtshulp

Mieke Bruinsma* meldt zich ziek vanwege spannings- en vermoeidheidsklachten. Die worden veroorzaakt door een conflict op haar werk. De bedrijfsarts oppert om over te gaan op mediation, maar Mieke vraagt zich af hoe dat in zijn werk gaat. Ze zoekt contact met Marlies Welschen, arbeidsjurist bij FBZ Rechtshulp.

Mieke is al een paar weken oververmoeid. Ze slaapt ’s nachts niet en voelt zich tijdens haar werk onder druk staan. Nadat ze zich ziekmeldt, heeft ze een gesprek met de bedrijfsarts. Die constateert dat een conflict met haar teamleider over haar taken ten grondslag ligt aan haar klachten. De bedrijfsarts denkt dat mediation uitkomst kan bieden.

Advies

Omdat ze geen ervaring heeft met mediation en niet weet wat er van haar wordt verwacht, neemt Mieke contact op met FBZ Rechtshulp, dat ook in dit soort situaties advies geeft. Arbeidsjurist Marlies Welschen vertelt Mieke wat mediation inhoudt en gaat ook in op haar positie.“Mediation is een methode die geregeld wordt toegepast in conflictsituaties. De meerwaarde is dat je samen naar een oplossing zoekt. Een onafhankelijk mediator zorgt ervoor dat beide partijen kunnen vertellen wat hen dwarszit, en dat ieders behoeften zorgvuldig worden afgewogen. In de meeste gevallen is het zowel voor de werknemer als werkgever verstandig mee te werken aan mediation (omdat anders het beeld ontstaat dat je niet meewerkt aan je re-integratie) en dat adviseerde ik Mieke dan ook.” Mieke krijgt het advies op te letten dat de mediator gekwalificeerd is volgens de normen van het Mediatiorsfederatie Nederland en dat ze vertrouwen heeft in de persoon in kwestie. Welschen: “Zowel een werknemer als werkgever kan een mediatior aandragen, maar beide partijen moeten zich erin kunnen vinden. FBZ Rechtshulp werkt samen met Mediationformedics.nl, een landelijk netwerk met onafhankelijke en professionele mediators, die gespecialiseerd zijn in de gezondheidszorg. Wij verwijzen regelmatig naar hen door.”

Geheimhouding

“Mediation begint meestal met het ondertekenen van een mediation-overeenkomst, waarbij onder meer wordt afgesproken dat alles wat wordt besproken onder geheimhouding valt. Dat is belangrijk, want als je vrijuit kunt praten, bereik je gemakkelijker een oplossing dan wanneer je het gevoel hebt dat alles wat je zegt tegen je kan worden gebruikt. Wij adviseren wel altijd om af te spreken dat de inhoud van de gesprekken gedeeld mag worden met de jurist van FBZ Rechtshulp, zodat overleg en advisering over het proces mogelijk blijft. ”Dit laatste kan van groot belang zijn, benadrukt de arbeidsjurist. “Soms worden voorstellen gedaan met verstrekkende gevolgen voor de arbeidsrechtelijke positie van de medewerker. Het is belangrijk om dan goed hierover geïnformeerd te zijn, zodat de medewerker achter het uiteindelijke resultaat kan staan.”

Duidelijkheid

Als de mediation niet slaagt, overlegt FBZ Rechtshulp met de cliënt over hoe verder. Soms wordt gekozen voor een juridische procedure, waarbij FBZ Rechtshulp ondersteuning kan bieden. In het geval van Mieke komt het gelukkig niet zover. De mediation-sessies worden afgesloten met een overeenkomst, waarin de taken en bevoegdheden van Bruinsma staan. Dit bracht beide partijen duidelijkheid en rust. . FBZ Rechtshulp toetste de overeenkomst juridisch, zodat Mieke er weloverwogen haarhandtekening onder kon zetten.

Over FBZ Rechtshulp

Deze ledenservice geldt uitsluitend voor leden van verenigingen die FBZ Rechtshulp aanbieden. Onze experts helpen snel bij allerhande vragen of kwesties op arbeidsrechtelijk gebied. Kijk voor meer info op www.fbz.nl/rechtshulp.

* Namen van cliënten in deze rubriek zijn fictief i.v.m. de privacy van de cliënt.

×Close search
Zoeken