skip to Main Content

Bonden willen snel komen tot nieuwe Cao UMC

UMC

In een gezamenlijk opinie-artikel dat op 19 mei in het AD verscheen, vragen de vijf vakbonden van de Cao UMC-tafel (FBZ, FNV, NU’91, LAD en CNV) de NFU verantwoordelijkheid te nemen en snel tot een nieuwe cao te komen. In maart liepen de onderhandelingen vast.

Zorgprofessionals verrichten verantwoordelijk, uitdagend werk. Daar hoort een passend loon bij, betoogt FBZ samen met de andere bonden in het ingezonden artikel. Tot nu toe moeten zorgmedewerkers het echter doen met twee eenmalige bonussen. Dat lijkt mooi, maar het is geen structurele verbetering en het verandert ook niets aan de werkdruk waar umc-medewerkers dagelijks mee te maken hebben.

Daarmee ligt de bal weer bij de partijen die horen te onderhandelen over salarisverhoging: werkgevers en werknemers. Maar werkgeverspartij NFU wijst naar de Haagse politiek en zegt dat er onvoldoende geld beschikbaar is. Er is hooguit geld voor een salarisverbetering op lange termijn voor schaarse beroepen, zoals IC-verpleegkundigen en OK-personeel. Voor de overige werknemers blijft het bij woorden over waardering zonder dat dit materieel tot uiting komt of tot minder werkdruk leidt.

In het artikel vragen de vijf bonden aan de NFU om goed werkgeverschap te tonen. “Iedere werkgever weet dat salarisverhoging jaarlijks terugkeert. Het kan niet zo zijn dat umc’s daar geen rekening mee houden.”

Lees het ingezonden artikel.

×Close search
Zoeken