skip to Main Content

Cao-acties ziekenhuizen: NVZ maakt rare sprongen

Ziekenhuizen

Terwijl de vakbonden FNV, FBZ, NU’91 en CNV nog vorige week de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) lieten weten dat een akkoord voor een Cao Ziekenhuizen binnen handbereik ligt als ze de eenmalige uitkering in hun voorstel omzet in een structurele verbetering, doet de NVZ wanhopige pogingen hun cao-voorstel langs andere wegen te verkopen.

Daaruit blijkt dat de NVZ niet bereid is te bewegen en dat ze de vele tienduizenden werknemers die al maanden actievoeren voor een goede cao nog steeds niet serieus neemt.

NVZ maakt OR deel van conflict

NVZ deed afgelopen week via de ziekenhuiswerkgevers een poging om de ondernemingsraden (OR’en) voor haar karretje te spannen en daarmee onderdeel te maken van het conflict aan de cao-tafel. Zo probeert de NVZ via de OR draagvlak te krijgen voor haar eenzijdig ingestoken verhaal. Veel ziekenhuiswerknemers laten merken daar ontzettend boos over te zijn. Het lijkt erop dat de NVZ tegen al die duizenden medewerkers die actievoeren zegt: we leggen het jullie nog een keer uit. Maar werknemers in de zorg voeren niet zomaar actie. Ze snappen heel goed waar het om gaat. De bonden nemen de zorgen en wensen van de vele tienduizenden werknemers die al maanden actievoeren voor een goede cao uiterst serieus. Het wordt tijd dat de NVZ dat ook gaat doen.

De vier gezamenlijke bonden hebben intussen alle OR’en bij de ziekenhuizen feitelijk geïnformeerd (zie bericht) over het stakingsrecht en dat ze geen partij zijn in deze cao-discussie. Verder hebben ze rechtstreeks onze flyer ontvangen met de vier belangrijkste redenen waarom de bonden het voorstel van NVZ niet zien zitten.

Bonden laten zich niet dicteren

Alsof het kat- en muisspel nog niet compleet was, verzocht de NVZ de besturen van de vakbonden om hun cao-voorstel neutraal aan de leden voor te leggen. Omdat het beschamend is dat een werkgeversorganisatie probeert te dicteren hoe de bonden moeten omgaan met hun achterban, hoefden ze daar niet lang over na te denken. “We roepen de NVZ op om met onze cao-onderhandelaars terug te keren naar de onderhandelingstafel; dat is de enige juiste plek waar het overleg over een nieuwe cao kan plaatsvinden”, aldus de gezamenlijke bonden in een reactie.

De bal ligt bij NVZ

Het is echt de allerhoogste tijd dat de ziekenhuiswerkgevers de vakbonden en de 200.000 ziekenhuiswerknemers serieus nemen. Een goede cao is nodig om de sector aantrekkelijk te houden voor nieuwe werknemers en het behoud van de huidige werknemers. Alleen daarmee kunnen we de werkdruk hanteerbaar houden en kwaliteit van zorg blijven garanderen.

De cao-acties overal in het land gaan gewoon door. Deze week komen maar liefst 20.000 werknemers in actie bij 11 ziekenhuizen. Daarvan draaien er 10 zondagsdiensten, de stakingsvariant voor de ziekenhuizen.

En nog meer actiecomités staan klaar. Later deze week maken de vakbonden de serie zondagsdiensten voor volgende week bekend. Dan wordt op een doordeweekse dag gewerkt alsof het een zondag is. Ingeroosterde werknemers zijn aanwezig. Operatiekamers, poli’s en andere afdelingen sluiten hun deuren, maar spoedeisende zorg gaat altijd door zodat de patiëntveiligheid niet in het geding komt.

×Close search
Zoeken