skip to Main Content

FBZ stemt in met afspraak salarisverhoging umc-werknemers

UMC

Alle 24 FBZ-verenigingen hebben ingestemd met de afspraak over de loonstijging voor umc-werknemers in 2023. Eind 2022 bereikte FBZ samen met de andere werknemersorganisaties en de NFU overeenstemming over een structurele salarisverhoging van 6% op 1 januari 2023 en van 4% op 1 november 2023.

In november 2021 bereikten de cao-partijen een akkoord voor een nieuwe Cao UMC, die loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. In dat akkoord werden loonafspraken gemaakt voor 2021 en 2022 volgens het principe van loondifferentiatie: lagere functiegroepen kregen er procentueel meer bij dan hogere functiegroepen. In het akkoord spraken de partijen verder af in 2023 een gelijke procentuele salarisverhoging door te voeren voor alle functiegroepen die minimaal de CPI-afgeleid 2022 (consumentenprijsindex) zou bedragen volgens de Prinsjesdagraming van 2022.

Ruime meerderheid stemt in

In september vorig jaar bleek die CPI-afgeleid 11,3% te zijn. De NFU gaf aan die afspraak niet te kunnen nakomen, maar deed op 21 december 2022 uiteindelijk een bod van in totaal 10% voor alle werknemers. Volgens FBZ niet meer dan redelijk, gezien de inflatie en stijgende energieprijzen.

Een ruime meerderheid van de leden van FBZ-verenigingen heeft ingestemd met deze afspraak. De belangrijkste argumenten voor de nee-stemmers waren dat de 4% salarisverhoging per 1 november 2023 eerder moet ingaan of ze vinden dat de vakbonden hadden moeten vasthouden aan 11,3%. Verder gaf een klein deel aan dat lagere functiegroepen meer hadden moeten krijgen dan de hogere.

Bij FBZ kwam een aantal vragen binnen over de vraag of de 4% salarisverhoging van 1 november bovenop die 6% komt. Het antwoord is ja. Het gaat bovendien om een structurele salarisverhoging. Dat betekent dat de 10% verhoging doorwerkt in de jaren erna. Voor FBZ was dat een belangrijk uitgangspunt, omdat werknemers er daardoor per saldo meer op vooruitgaan dan bij een eenmalige uitkering.

×Close search
Zoeken