skip to Main Content

Casus: Kan ik als partner ook aanspraak maken op deels betaald ouderschapsverlof?

Rechtshulp

Hoewel de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 ingaat, krijgt FBZ Rechtshulp hier toch al vragen over. Met de nieuwe wet krijgen ouders maximaal 9 weken hun salaris gedeeltelijk doorbetaald. Dat moet het makkelijker maken om arbeid met zorg te combineren. Maar geldt de nieuwe regeling voor allebei de partners? Die vraag stelt orthopedagoog Frans Middelburg* aan arbeidsjurist Annette Borgers van FBZ Rechtshulp. Zijn vrouw heeft al ouderschapsverlof bij haar werkgever aangevraagd, en hij overweegt dat ook te doen.

Annette Borgers neemt zijn vraag in behandeling. In een telefonisch gesprek bevestigt ze hem dat inderdaad beide ouders aanspraak kunnen maken op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof: “Beide ouders mogen los van elkaar de regeling gebruiken.” Daarmee is de vraag beantwoord, maar ze geeft in het gesprek nog wat meer tekst en uitleg hoe het zit met ouderschapsverlof omdat er toch wel een aantal aandachtspunten zijn waar hij goed op moet letten.

Frans is blij met deze informatie en vraagt Annette of ze dat nog even voor hem een rijtje wil zetten, zodat hij alle relevante informatie bij de hand heeft. Ook wil hij aanvullend nog weten of er in zijn Cao Hoger Beroepsonderwijs aanvullende afspraken bestaan over ouderschapsverlof zodat hij daarmee rekening kan houden. Ook die vraag is eenvoudig te beantwoorden. Annette kan hem direct vertellen dat in die cao geen aanvullende afspraken bestaan ten aanzien van ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof: hoe zit het precies en waar moet je rekening mee houden?

FBZ Rechtshulp deelt graag actuele afspraken op dit vlak voor werknemers, zodat ook andere zorgprofessionals hier hun voordeel mee kunnen doen. Beknopt:

 • Als ouder kun je in de eerste 8 levensjaren van je kind 26 weken ouderschapsverlof opnemen.
 • Nieuw is dat je op grond van de Wet betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van je kind (dus tot de eerste verjaardag) gebruik kan maken van 9 weken (gedeeltelijk) doorbetaald ouderschapsverlof. Je kunt het verlof uiteraard pas opnemen nadat de wet in werking is getreden, dus na 2 augustus 2022.
 • De totale verlofduur van 26 weken blijft hetzelfde. Als je in het eerste levensjaar van je kind bijvoorbeeld 5 weken betaald ouderschapsverlof opneemt, mag je in de jaren daarna nog 21 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen.
 • Het betaalde ouderschapsverlof komt bovenop het geboorteverlof voor partners vanuit de Wet WIEG.
 • Bij de Wet betaald ouderschapsverlof gaat het niet om volledige doorbetaling van het salaris maar om gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Het UWV keert gedurende 9 weken een bedrag uit ter hoogte van 70% van het loon. Houd wel rekening dat dit is gemaximeerd tot het maximum dagloon van € 228,76 bruto per dag (€ 4.975,53 bruto per maand). Deze bedragen gelden per mei 2022.
 • Gedurende de periode dat de werknemer betaald ouderschapsverlof geniet blijft de werknemer vakantiedagen opbouwen.
 • In sommige cao’s kunnen overigens aanvullende of ruimere afspraken bestaan over een vergoeding tijdens ouderschapsverlof, dus het is handig te kijken of daar iets over in je cao staat.
 • Ook als je kind al geboren is, of nog voor de datum van 2 augustus 2022 geboren wordt, heb je recht op betaald ouderschapsverlof voor zover het volledige recht op ouderschapsverlof dan nog niet is opgenomen. Je kunt dan aanspraak maken op de nieuwe regeling voor zover het kind nog niet 1 jaar is.
 • Wees je ervan bewust dat je het ouderschapsverlof minstens 2 maanden van tevoren bij je werkgever moet aanvragen. Als je hier in augustus al gebruik van wilt maken, is het dus verstandig dit al bij je werkgever kenbaar te maken. Doe dit liefst schriftelijk en geef duidelijk aan wanneer je het verlof wil laten ingaan. Zodra het verlof ingaat kan de werkgever de uitkering bij het UWV aanvragen.
 • Je werkgever mag je verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Het is een onvoorwaardelijk recht. De werkgever mag alleen de verdeling van je werkuren weigeren als het verlof de instelling ernstig in de problemen brengt, of te wel: er moeten zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn. In dat geval moet hij met je overleggen over een andere verdeling van de verlofuren. Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen worden niet snel aangenomen. In ieder geval is het zo dat uitstel er niet toe mag leiden dat de werknemer niet meer in staat is om 9 weken betaald ouderschapsverlof te genieten in het eerste jaar na de geboorte.
 • Lees meer op de site van de Rijksoverheid: Hoe kan ik ouderschapsverlof aanvragen?

Arbeidsrechtelijke vragen?

FBZ en haar partners staan klaar voor leden met arbeidsrechtelijke vragen. Tal van verenigingen bieden de individuele juridische dienstverlening van FBZ Rechtshulp aan. Kijk voor meer info en andere praktijkvoorbeelden op www.fbz.nl/rechtshulp.

* Namen zijn fictief in verband met de privacy.

×Close search
Zoeken