skip to Main Content

FAQ: Op vakantie in coronatijd? Bekijk onze uitgebreide FAQ

coronaRechtshulp

In deze periode krijgen we veel corona-gerelateerde vragen van leden in verband met hun vakantieplannen. Wees goed voorbereid en bekijk onze uitgebreide FAQ voordat je op vakantie gaat.   

Ga direct naar de FAQ 

Het coronavirus leidt bij zorgprofessionals niet alleen tot zorginhoudelijke maar ook tot allerlei arbeidsrechtelijke vragen. Zij hebben behoefte aan duidelijkheid en guidelines op arbeidsvoorwaardelijk gebied. Er is immers sprake van een zeer uitzonderlijke situatie. De FAQ is een groeilijst en gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie. Echter, niet op elke vraag is een pasklaar antwoord te geven. Het juiste antwoord hangt af van de ernst van de situatie en de specifieke omstandigheden waarin de vraag zich voordoet. De FAQ helpt op weg en geeft aan hoe te handelen.

Paar tips

  • Het is handig de cao altijd bij de hand te hebben. Voor de meeste cao’s (Cao Ziekenhuizen, Cao UMC, Cao GGZ, Cao VVT, Cao Gehandicaptenzorg) is er een gratis app.
  • Belangrijke bronnen over hoe om te gaan met het coronavirus:
    www.rivm.nl
    www.awvn.nl
    www.vno-ncw.nl

FBZ en haar federatiepartners staan klaar voor vragen van leden. Leden van bij FBZ aangesloten verenigingen die onze individuele ledenservice aanbieden (www.fbz.nl/rechtshulp) kunnen rechtstreeks met de experts van FBZ Rechtshulp contact opnemen. Dat kan op werkdagen via 088 – 13 44 111 of rechtshulp@fbz.nl.

 

×Close search
Zoeken