skip to Main Content

Actuele arbeidsrechtelijke FAQ voor werknemers over corona/COVID-19

coronaRechtshulp

Moet ik meewerken aan medisch onderzoek naar mogelijke besmetting met het coronavirus? Kan de werkgever mij verplichten op een andere afdeling te werken? Hoe zit het met loondoorbetaling als ik in quarantaine moet? Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van vragen waar zorgprofessionals tegen aan lopen. Daarom heeft FBZ een FAQ gepubliceerd die we zo nodig dagelijks uitbreiden of actualiseren. 

Ga direct naar de FAQ 

Het coronavirus leidt bij zorgprofessionals niet alleen tot zorginhoudelijke maar ook tot allerlei arbeidsrechtelijke vragen. Zij hebben behoefte aan duidelijkheid en guidelines op arbeidsvoorwaardelijk gebied. Er is immers sprake van een zeer uitzonderlijke situatie. De FAQ is een groeilijst en gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie. Echter, niet op elke vraag is een pasklaar antwoord te geven. Het juiste antwoord hangt af van de ernst van de situatie en de specifieke omstandigheden waarin de vraag zich voordoet. De FAQ helpt op weg en geeft aan hoe te handelen.

Paar tips

  • Het is handig de cao altijd bij de hand te hebben. Voor de meeste cao’s (Cao Ziekenhuizen, Cao UMC, Cao GGZ, Cao VVT, Cao Gehandicaptenzorg) is er een gratis app.
  • Belangrijke bronnen over hoe om te gaan met het coronavirus:
    www.rivm.nl
    www.awvn.nl
    www.vno-ncw.nl

FBZ en haar federatiepartners staan klaar voor vragen van leden. Leden van bij FBZ aangesloten verenigingen die onze individuele ledenservice aanbieden (www.fbz.nl/rechtshulp) kunnen rechtstreeks met de experts van FBZ Rechtshulp contact opnemen. Dat kan op werkdagen via 088 – 13 44 111 of rechtshulp@fbz.nl.

 

×Close search
Zoeken