skip to Main Content

Grote maatschappelijke steun voor manifest Lijm de Zorg

GGZJeugdzorg

Het manifest Lijm de Zorg is een initiatief van patiënten en hulpverleners om de ggz en de jeugdzorg te verbeteren. Het krijgt steun van beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen, vakbonden (waaronder FBZ) en van politieke partijen.

Personeelstekorten, wachtlijsten en gebrek aan passende zorg leiden tot schrijnende situaties. Het manifest bevat 10 aanbevelingen om de problemen in de ggz en jeugdzorg aan te pakken. Kern daarvan is dat het kabinet de verantwoordelijkheid neemt voor de regie van zorg voor kwetsbare mensen.

Lijm de Zorg had 40.000 handtekeningen nodig om het manifest aan de Kamer te mogen overhandigen. Met ruim 66.000 handtekeningen is dat aantal ruimschoots overschreden. De initiatiefnemers streven naar 90.000 handtekeningen, het aantal van de huidige wachtlijst.

Ondertekenen kan op: https://lijmdezorg.nl/. Daar is ook het gehele manifest in te zien.

×Close search
Zoeken