skip to Main Content

FAQ: Nieuwe FAQ over actuele wijzigingen in het arbeidsrecht

ArbeidsrechtRechtshulp

Per 1 augustus 2022 gelden tal van wijzigingen in het arbeidsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Verder is per 2 augustus 2022 de Wet betaald ouderschapsverlof ingegaan. Wat betekent de nieuwe wetgeving voor werknemers? 

Een greep

Er is op veel onderdelen het nodige aangepast. Bijvoorbeeld:

  • Uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever richting de werknemer.
  • Aanvullende regels over de werkgeversplicht om verplichte scholing kosteloos aan te bieden.
  • Strengere eisen voor het kunnen opleggen van een verbod op nevenwerkzaamheden.
  • Mogelijkheid voor de werknemer om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te vragen.
  • Recht op negen weken betaald ouderschapsverlof voor werkende ouders die vóór 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen.

Deze FAQ geeft antwoord op veelgestelde vragen bij FBZ Rechtshulp.

 

×Close search
Zoeken