skip to Main Content

Cao Ziekenhuizen: declareren collegegeld coassistenten wordt in veel gevallen mogelijk

Ziekenhuizen

Goed nieuws voor coassistenten: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft een handreiking voor ziekenhuizen ontwikkeld waarin ze stelt dat coassistenten maandelijks maximaal € 100,- van hun het collegegeld kunnen declareren. Wel zijn in deze handreiking een aantal voorwaarden opgenomen en mogen perifere ziekenhuizen zelf kiezen of ze de handreiking volgen of met een eigen regeling komen.

Tijdens de zomer van 2019 kwamen de LAD (federatiepartner van de LAD) en De Geneeskundestudent in actie (#breekeenlansvoordeco) om een financiële tegemoetkoming voor coassistenten af te spreken in de Cao Ziekenhuizen. De tegemoetkoming was ook een belangrijk punt van inzet voor FBZ. De actiedag en het actietraject in het najaar van 2019 hadden effect: vanaf 1 januari 2020 hebben coassistenten in perifere ziekenhuizen recht op € 100,- onkostenvergoeding per maand. Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de studiekosten van de coassistent. Hoe ziekenhuizen uitvoering aan deze regeling moeten geven, was in het cao-resultaat niet uitgewerkt.

Handreiking

De NVZ heeft daarom een handreiking voor ziekenhuizen opgesteld. Daarin staat dat coassistenten vanaf januari 2020 maximaal € 100,- studiekosten vergoed krijgen, mits ze bewijs kunnen leveren dat ze die kosten hebben gemaakt. In de handreiking wordt aangegeven dat de factuur voor het collegegeld ook als bewijs ingediend mag worden. Dit betekent dat coassistenten vanaf nu zonder al te veel papierwerk aanspraak kunnen maken op de onkostenvergoeding. Hoewel het ziekenhuizen vrij staat om van deze handreiking af te wijken, heeft de NVZ er vertrouwen in dat de meeste ziekenhuizen de handreiking gaan volgen.

×Close search
Zoeken