skip to Main Content

Regeling zware beroepen van kracht in umc’s

UMC

Sinds 1 november 2022 is in umc’s de Regeling zware beroepen van kracht. Wie onder de definitie van de regeling valt, kan maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken.

In het Pensioenakkoord van juni 2019 werd vastgelegd dat werkgevers met oudere werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken. In de Cao UMC 2022-2023 kwamen de cao-partijen overeen deze afspraak nader uit te werken. In mei dit jaar bereikten ze overeenstemming over de Regeling zware beroepen. 

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor werknemers uit de geboortejaren 1956 tot en met 1961 die in de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2025 maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd zitten. Als zij ten minste 20 dienstjaren hebben in de zorg (dit kan binnen een umc zijn, maar ook in een andere zorginstelling) en een functie (maximaal schaal 11) hebben zoals in de regeling is gedefinieerd, kunnen zij van de regeling gebruikmaken.

Wat houdt de regeling in?

Val je onder de definitie van de regeling? Dan kun je maximaal drie jaar voor je AOW-leeftijd stoppen met werken. Je ontvangt dan, totdat je je AOW-leeftijd hebt bereikt, een uitkeringsbedrag gekoppeld aan de AOW. In 2022 is de maximale uitkering € 1.874 bruto per maand. Deze uitkering ontvang je naar rato van de omvang van je dienstverband. Voorwaarde is wel dat je naast deze uitkering geen betaald werk verricht.
Lees meer in de Regeling zware beroepen umc’s.

Geschillencommissie Regeling zware beroepen

De cao-partijen hebben een landelijke geschillencommissie Regeling zware beroepen ingesteld, waar werknemers of uitkeringsgerechtigden schriftelijk bezwaar kunnen maken als zij zich niet kunnen verenigen met een beslissing die betrekking heeft op de toepassing van de regeling. De geschillencommissie bestaat uit drie personen: één lid namens de gezamenlijke umc’s, één lid namens de vakbonden en één onafhankelijk lid die de rol van voorzitter heeft en die op voordracht van de andere twee leden wordt benoemd door de cao-partijen.
Lees meer in het reglement Geschillencommissie Regeling zware beroepen.

Belangstelling?

Wil je gebruikmaken van de regeling? Kijk dan op het intranet van je umc hoe je de aanvraag kunt doen en welke stukken je moet aanleveren. De aanvraag kun je op z’n vroegst zes maanden voor de door jou gewenste uitdiensttredingsdatum indienen.

×Close search
Zoeken