skip to Main Content

Veel partijen in zorg en welzijn dragen Manifest voor het Kind

Jeugdzorg

Op de Internationale Dag van het Kind op 1 juni 2019 onderstrepen vele organisaties die betrokken zijn bij de zorg aan kinderen de noodzaak van goede zorg. Zij verbinden zich aan het Manifest voor het Kind.  FBZ doet dit als vakbond van (para)medische beroepsgroepen samen met de bij haar aangesloten verenigingen die betrokken zijn bij de jeugdzorg, zoals (ortho)pedagogen (NVO), psychologen (NIP), vaktherapeuten (FVB), logopedisten (NVLF), geestelijk verzorgers (VGVZ), fysiotherapeuten (KNGF) en ergotherapeuten (EN). We zetten ons in voor goede randvoorwaarden zodat zorgprofessionals goed hun werk kunnen doen, een van de onderwerpen uit het manifest.

Aanleiding

Een op de tien kinderen krijgt te maken met tijdelijke of langer durende problemen, in het gezin of met zichzelf. Deze kinderen hebben voor korte of lange tijd extra hulp, zorg en ondersteuning nodig. Betrokken partijen maken zich zorgen over die extra hulp, zorg en ondersteuning. Over het aanbod, de beschikbaarheid ervan en over de wachtlijsten, waardoor kinderen geen passende hulp, te weinig aandacht of teveel verschillende hulpverleners krijgen.

Naar de beste zorg voor kinderen

Alle partijen willen de beste zorg voor kinderen. Ieder heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid, maar ze hebben ook elkáár nodig. Het manifest richt zich op drie speerpunten: kinderen en professionals staan centraal; goede zorg heeft een prijs; en zorg voor jeugd is van maatschappelijk belang. Langs deze lijnen werken ze aan goede zorg voor de volwassenen van de toekomst.

Download het Manifest voor het Kind.

×Close search
Zoeken