skip to Main Content

Onderhandelingen Cao UMC hervat

UMC

De werknemersorganisaties en de NFU hervatten de onderhandelingen over een nieuwe Cao UMC op 24 juni onder leiding van een bemiddelaar. De cao-partijen hopen nog voor de zomer tot een akkoord te komen.

Eind vorig jaar startten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC, die geldt voor de 79.000 werknemers in umc’s. Na zes overlegrondes liepen de onderhandelingen in maart echter vast. De NFU bleef vasthouden aan haar standpunt dat er geen financiële ruimte is voor een structurele salarisverhoging, terwijl die verhoging een harde eis is van de werknemersorganisaties, met het oog op de hoge werkdruk en personeelstekorten.

De NFU gaf aan eerst de komst van een nieuw kabinet te willen afwachten voordat ze verder zou onderhandelen. Omdat een nieuw kabinet medio mei nog niet in zicht was, drongen de werknemersorganisaties erop aan het overleg te hervatten, omdat umc-medewerkers al maanden ‘stil staan’ in hun arbeidsvoorwaarden terwijl ze intussen de benen uit hun lijf lopen. De NFU gaf aan die oproep gehoor. Op 20 mei kwamen de cao-partijen na twee maanden stilte weer bijeen, maar helaas zonder resultaat. De werknemersorganisaties stelden daarop voor een bemiddelaar aan te stellen, waarmee de NFU instemde.

Intussen is een bemiddelaar gevonden en worden de onderhandelingen op 24 juni hervat. FBZ hoopt op een constructief overleg en wil zo snel mogelijk tot een goed akkoord komen.

×Close search
Zoeken