skip to Main Content

Nog geen goed totaalpakket voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Tijdens de onderhandelingen op 6 juni jl. voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg maakte werkgeversorganisatie VGN de financiële ruimte voor de nieuwe cao aan de vakbonden bekend, waarvan behalve loon ook inhoudelijke verbeteringen van arbeidsvoorwaarden gerealiseerd moeten worden.

Het voorstel was zowel materieel als inhoudelijk onvoldoende. Het loonbod komt neer op een gemiddelde van 2,25% per jaar voor een cao van 24 maanden. De bonden moesten constateren dat dit lager is dan recentelijk in andere zorgcao’s is overeengekomen. De bonden vinden een marktconforme verhoging noodzakelijk zodat de gehandicaptenzorg ook financieel een aantrekkelijke sector is om in te werken. De sector kampt immers met vergrijzing, personeelskrapte en een hoge uitstroom. In het totaalvoorstel kwamen verder nauwelijks inhoudelijke punten van FBZ terug. Zo ging VGN bijvoorbeeld niet in op onze wens voor het vastleggen van de professionele autonomie van zorgprofessionals en verbetering van compensatie voor het verrichten van bereikbaarheidsdiensten.

Op 28 juni gaan cao-partijen verder in gesprek. De bonden werken belangrijke punten uit en komen dan met een tegenvoorstel. Ze doen een gezamenlijke poging om tot een cao te komen waarin noodzakelijke verbeteringen voor de werknemers in de gehandicaptenzorg kunnen worden gerealiseerd.

×Close search
Zoeken