skip to Main Content

Samen krijgen we meer voor elkaar

Namens onze federatiepartners onderhandelen we over collectieve arbeidsvoorwaarden (cao’s).

Bekijk cao’s

Cao’s

Cao Arbo Unie

Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Cao Gehandicaptenzorg

Cao Gezondheidscentra

Cao Jeugdzorg

Cao Kraamzorg

Cao Nederlandse Universiteiten

Cao Universitair Medische Centra (UMC)

Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Cao Ziekenhuizen

×Close search
Zoeken