skip to Main Content

Samen krijgen we meer voor elkaar

Namens onze federatiepartners onderhandelen we over collectieve arbeidsvoorwaarden (cao’s).

Bekijk cao’s

Cao’s en sociaal plannen

Cao Arbo Unie

Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Cao Gehandicaptenzorg

Cao Eerstelijn Fysiotherapie

Cao Gezondheidscentra

Cao Jeugdzorg

Cao Kraamzorg

Cao Nederlandse Universiteiten

Cao Universitair Medische Centra (UMC)

Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Cao Ziekenhuizen

Sociaal plan

×Close search
Zoeken