skip to Main Content

Definitief akkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2020

Nederlandse Universiteiten

De onderhandelaars van de werkgeversvereniging VSNU en werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb hebben op 5 juni 2020 na een positieve achterbanraadpleging een definitief akkoord gesloten over de Cao Nederlandse Universiteiten 2020. Cao-partijen zijn het eens over een structurele loonsverhoging van 3% per 1 juni 2020. Daarnaast ontvangen medewerkers, op basis van een fulltime dienstverband, een eenmalige uitkering van 750 euro bruto.

Cao-partijen reserveren daarnaast 0,45% van de loonruimte voor de financiering van knelpunten met betrekking tot door COVID-19 veroorzaakte kosten in relatie tot de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verlenging van tijdelijke contracten van onderzoekers, promovendi, docenten en van OBP dat hen daarbij ondersteunt. De cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en is van toepassing op de ruim 55.000 medewerkers werkzaam in de universitaire sector.

Daarnaast is een aantal aanvullende afspraken gemaakt:

  • De pilot Regeling Vitaliteitspact wordt onder gelijke voorwaarden verlengd tot en met 31 december 2021.
  • De cao-tekst over mobiliteit OBP wordt geherformuleerd, zodanig dat de nadruk komt te liggen op het vinden van de balans voor de OBP-medewerker met betrekking tot ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
  • Aan de hand van de evaluatie pilot ombudsman wordt bij alle universiteiten een ombudsfunctie ingericht.
  • Er wordt een onderzoek ingesteld naar carrièreperspectieven jong WP in zowel onderwijs als onderzoek, waarbij het onderzoek naar de landelijke bekostiging en ‘Erkennen en waarderen’ worden meegewogen.

De achterbanraadpleging van de VSNU heeft ertoe geleid dat het punt over aanpassing vakbondsfaciliteiten (was artikel 5d) op een andere wijze zal worden opgepakt door cao-partijen dan zoals verwoord in het akkoord. Hierover volgt overleg.

Meer weten?

Alle afspraken staan in de definitieve versie van het cao-akkoord. Of bekijk de Engelse versie.

×Close search
Zoeken