skip to Main Content

FBZ raadpleegt achterban over akkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Het bestuur van FBZ heeft besloten het akkoord voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen met een neutraal advies aan haar achterban voor te leggen. In het akkoord komen zowel voldoende positieve punten uit onze inzet terug als afspraken die overwegend positief kunnen uitpakken voor alle werknemers in de ziekenhuizen. Bijvoorbeeld het definitief invoeren van generatiebeleid in alle ziekenhuizen of verbeterde randvoorwaarden voor overwerk, onregelmatig werken en bereikbaarheidsdiensten. Daar tegenover staat een magere generieke loonontwikkeling. Leden kunnen het beste beoordelen hoe de cao-afspraken voor henzelf uitpakken. Hun stem is doorslaggevend of FBZ alsnog het akkoord zal tekenen.

Wat ging hieraan vooraf?

Na acht onderhandelingsrondes bereikten werkgeversorganisatie NVZ en vakbonden FNV en CNV op 20 januari een akkoord voor de nieuwe cao. NU’91 en FBZ besloten niet te tekenen. FBZ wilde eerst bestuurlijk beraad (lees meer).

Hoe verder?

De ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord gaat volgende week van start. Alle 24 bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen van hoogopgeleide zorgprofessionals hebben leden die in de algemene ziekenhuizen werken. Zij kunnen komende weken hun stem uitbrengen. Na de verzameling van de reacties van de verenigingen maakt FBZ in de loop van februari de uitslag bekend.

Als de meerderheid van leden van de vakbonden instemt betekent dat het onderhandelaarsakkoord omgezet zal worden in een cao-akkoord. De cao gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 juli 2021 en loopt tot en met 31 januari 2023.

Wat staat er in het onderhandelaarsakkoord?

Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord.

×Close search
Zoeken