skip to Main Content

In september en oktober estafetteacties in veel ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Ziekenhuiswerknemers in heel Nederland, van oost tot west en van noord tot zuid, staan klaar om het hardste actiemiddel, de zondagsdienst, in te zetten om zo de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) te overtuigen om met betere voorstellen voor de Cao Ziekenhuizen te komen. Om te beginnen in minstens 17 ziekenhuizen, en meer als nodig. Zo voeren werknemers en bonden de druk op de NVZ en de ziekenhuisbesturen op. Ze laten er geen enkel misverstand over bestaan dat er echt een goede cao moet komen.

De cao-onderhandelingen liepen voor de zomer stuk. Het eindbod van de NVZ krijgt van FBZ een dikke onvoldoende. Op het ultimatum van FBZ en andere vakbonden ging de werkgeversorganisatie niet in. Werknemers in ziekenhuizen zien intussen dat het in andere zorgsectoren wél lukt binnen de beschikbare ruimte tot goede resultaten te komen.

Alle regio’s doen mee

Op 18 september trapt het Ommelander Ziekenhuis Groningen de estafetteactie af, vervolgens komen alle delen van het land stuk voor stuk aan de beurt. Ook enkele ziekenhuizen die voor de zomer al ervaring hebben opgedaan met de zondagsdienst slaan we niet over. Ditzelfde geldt voor ziekenhuizen van welwillende ziekenhuisbestuurders die aangaven wel bereid te zijn te kijken naar hun budgettaire ruimte voor betere cao-afspraken.
“De estafetteacties gaan net zolang door, totdat NVZ het eindbod van tafel haalt en partijen weer om tafel kunnen om te praten over noodzakelijke verbeteringen”, waarschuwt Rob Koster, cao-onderhandelaar bij FBZ. “Nu we al maanden actievoeren en NVZ geen enkele blijk heeft gegeven de werknemers serieus te nemen, houden we er nu al rekening mee dat we er schepjes bovenop moeten doen.” Komende weken zal overal in het land zichtbaar zijn hoe groot de actiebereidheid onder de werknemers is en hoe volhardend ze zijn om tot een goede cao te komen.

Alles voorbereid

De actiecomités in ziekenhuizen en vakbonden zaten in de zomerperiode bepaald niet stil. Op veel ziekenhuislocaties waren er ludieke acties die het belang van een goede cao onderstreepten. Protestacties, sit-ins, overhandigingen van tienduizenden symbolische vakantiegroeten aan de raden van bestuur, en ook was er de landelijke succesvolle actie van coassistenten. Ondertussen werd de zomerperiode benut om nieuwe zondagsdiensten zorgvuldig voor te bereiden. Tijdens een zondagsdienst wordt op een doordeweekse dag gewerkt alsof het weekend is. Er zijn geen geplande of electieve opnames, met uitzondering van spoedopnames. Alle werknemers die ingeroosterd staan zijn deze dag wel aanwezig en staan paraat voor calamiteiten. Zo komt de patiëntveiligheid niet in het geding.

×Close search
Zoeken