skip to Main Content

FBZ tegen verplichte vaccinatie

covid-19

FBZ vindt niet dat de COVID-19 vaccinatie moet worden verplicht voor zorgmedewerkers. “We zijn groot voorstander van vaccineren, maar het moet voor iedereen een eigen keuze blijven”, aldus FBZ-voorzitter Maarten Faas.

In België moeten zorgmedewerkers zich voor 1 april 2022 laten inenten tegen COVID-19. Doen ze dat niet, dan volgt ontslag met recht op een werkloosheidsuitkering. De vraag is of zoiets ook in Nederland kan gebeuren. Faas benadrukt dat zoiets niet zomaar kan. In de Grondwet staat dat iedereen recht heeft op bescherming van zijn privéleven, de onaantastbaarheid van zijn lichaam, en recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Verder kan een verplichting volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling ook indirect onderscheid opleveren op grond van godsdienst of levensovertuiging. “Je kunt eigenlijk alleen inbreuk maken op dit soort sterke grondrechten als er een wettelijke grondslag komt die dat rechtvaardigt”, zegt Faas. “We zouden het betreuren als het kabinet daartoe zou beslissen, vooral ook omdat het doel dat je met zo’n wettelijke ingreep nastreeft ook met andere maatregelen kan worden bereikt, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een wettelijke verplichting is dus niet proportioneel.”

Een ongevaccineerde zorgmedewerker kan het werk ook niet worden ontzegd, omdat vaccinatie niet de enige manier is om besmettingsgevaar te voorkomen.

×Close search
Zoeken