skip to Main Content

Update onderhandelingen Cao UMC

UMC

Op 11 december vond het tweede overleg plaats voor een nieuwe Cao UMC. In dit overleg is voortgeborduurd op de eerste sessie en hebben cao-partijen van wie de inzetten nog niet waren besproken, hun inzetten nader toegelicht. Op 15 januari staat de volgende ronde gepland, en zullen de cao-partijen inhoudelijk met elkaar verkennen wat de belangrijkste onderwerpen zijn waarover afspraken moeten worden gemaakt. Het échte onderhandelen begint dus pas in 2021.

×Close search
Zoeken