skip to Main Content

Voorbereiding nieuwe Cao GGZ van start

GGZ

Op 1 december 2021 loopt de huidige Cao GGZ af. Daarom start FBZ de inhoudelijke voorbereidingen voor de nieuwe cao.

Basis voor de inzet vormt ons arbeidsvoorwaardenbeleid. Tot 1 oktober kunnen leden bij hun vereniging aangeven welke knelpunten ze ervaren in hun arbeidsvoorwaarden of over welke punten FBZ in hun ogen zou moeten onderhandelenOp basis van de input van de beroepsverenigingen en de klankbordgroep Cao GGZ bepaalt FBZ de inzet voor de nieuwe cao. Naar verwachting beginnen de onderhandelingen in november met werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz.

Zowel in aanloop naar als tijdens de onderhandelingen speelt de klankbordgroep Cao GGZ een belangrijke rol. De klankbordgroep bestaat uit leden van de aangesloten verenigingen die werkzaam zijn in het werkveld van de ggz.  De leden denken mee over de inzet en tijdens de onderhandelingen fungeren ze in figuurlijke zin als klankbord, om te toetsen of we de goede richting opgaan.

 

×Close search
Zoeken