skip to Main Content

Zorgelijke situatie kraamzorgorganisaties; meeste draaien verlies

Kraamzorg

De meeste kraamzorgorganisaties in Nederland draaiden de afgelopen jaren verlies. De verwachting is dat de bedrijfsresultaten dit jaar nog slechter zijn dan in 2017. Brancheorganisatie Bo Geboortezorg heeft bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangedrongen op hogere tarieven.

De zorgwekkende financiële situatie blijkt uit een monitor in opdracht van Bo Geboortezorg. Hierbij zijn de boekjaren 2016 en 2017 van vijftien kleine, grote en middelgrote kraamzorgorganisaties tegen het licht gehouden. Behalve dat de meeste organisaties verlies draaien, daalt het eigen vermogen over vrijwel de gehele linie. Het aandeel vaste activa op de balans loopt terug en er is in de sector geen ruimte voor investeringen. Hierdoor zijn kraamzorgorganisaties niet in staat te innoveren, bijvoorbeeld op het gebied van ICT.

Uit gesprekken met de ondervraagde partijen concluderen onderzoekers dat het aan de maatschappelijke betrokkenheid van de sector ligt dat veel partijen nog maar net het hoofd boven water houden. Dat doen ze door niet te investeren, verliezen te accepteren, weinig overheadkosten en door medewerkers met een flexibel arbeidscontract in te zetten.

Volgens Bo Geboortezorg begint de situatie echter onhoudbaar te worden. De brancheorganisatie zet daarom in op een “duurzame” verhoging van het zogeheten NZa-tarief. Bo Geboortezorg heeft de problematiek bij de NZa aangekaart. De autoriteit heeft al aangegeven onderzoek uit te willen voeren. In afwachting van de uitkomsten van het kostenonderzoek van de NZa verkent Bo alvast met verschillende partijen overbruggingsmogelijkheden voor de tussenliggende periode.

×Close search
Zoeken