skip to Main Content

Financiële resultaten ggz-sector flink verslechterd

GGZ

Ondanks een flinke omzetstijging en meer cliënten (bijna 1 miljoen) zijn de financiële resultaten van de ggz-sector in 2018 flink verslechterd. Het gezamenlijk behaalde nettoresultaat daalde ten opzichte van 2017 met maar liefst 65% tot 38 miljoen euro. Dit is deels te wijten aan het feit dat ggz-organisaties meer zorg leveren dan vergoed wordt door zorgverzekeraars en gemeenten. Ook de krappe arbeidsmarkt speelt de sector parten. Vacatures nemen toe en de kosten stijgen voor het inhuren van extern personeel. Dit blijkt uit een analyse door Intrakoop van 238 jaarverslagen van ggz-instellingen over 2018.

De positieve lijn van 2017 zette niet door in 2018. Een groeiend aantal ggz-organisaties schrijft rode cijfers. Vorig jaar sloten maar liefst 60 instellingen (2017: 46) het jaar af met verlies, een kwart van de sector.

Krappe arbeidsmarkt

Net als in alle andere zorgsectoren zorgt de krappe arbeidsmarkt ook voor de ggz voor de nodige uitdagingen. De totale personeelskosten stegen in 2018 met 7,1% naar 5,1 miljard euro. Alle 238 onderzochte organisaties in de sector hebben in 2018 samen zo’n 72.000 fte. Ondanks dat de sector erin geslaagd is per saldo 3.000 extra arbeidsplaatsen (fte) in te vullen, blijft het aantrekken van voldoende en gekwalificeerd personeel erg lastig. Eind 2018 telde de sector ongeveer 5.000 vacatures (20% meer dan 2017). Het ziekteverzuimpercentage steeg naar 6% in 2018 (was 5,9%).

Personeel niet in loondienst hardst stijgende kostenpost

Om te zorgen voor voldoende arbeidskrachten doen instellingen een toenemend beroep op personeel niet in loondienst. De kosten hiervoor stegen in 2018 tot 392 miljoen euro (+17,7%), nadat deze kosten in 2017 al met 21% waren gestegen.

×Close search
Zoeken