skip to Main Content

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

WAB

De Tweede Kamer heeft op 5 februari jl. de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Met deze wet wil het kabinet het verschil tussen vast werk en flexwerk verkleinen en vaste contracten aantrekkelijker maken.

Hiervoor worden verschillende maatregelen geïntroduceerd, o.a. een aanpassing van de transitievergoeding, de introductie van de cumulatiegrond bij ontslag, maar ook de versteviging van arbeidsvoorwaarden voor payrollers en de invoering van een uniforme premiedifferentiatie voor de WW.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is een aantal amendementen aangenomen. De belangrijkste zijn:

  • De verlenging van de maximale proeftijd naar 5 maanden bij contracten voor onbepaalde tijd gaat niet door.
  • Contracten voor jongeren onder de 21 jaar die ten hoogste twaalf uur per week werken, vallen niet onder de hoge premie in het kader van de premiedifferentiatie; die hoge premie geldt in principe voor kortdurende arbeidscontracten

Breed pakket voor verbeteren arbeidsmarkt

De WAB maakt volgens minister Koolmees deel uit van een breder pakket om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. De opvolger van de wet DBA, die ziet op de inhuur van zzp’ers, maar ook de recente afspraken rondom de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en eventuele afspraken voor een centraal pensioenakkoord moeten met elkaar in verband worden beschouwd.

De WAB moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld. De bedoeling is dat de wet in 2020 in werking treedt.

×Close search
Zoeken