skip to Main Content

Nieuwe Wet Zeggenschap onbekend bij zorgmedewerkers

Medezeggenschap

In aanloop naar de invoering van de nieuwe Wet Zeggenschap in de zorg op 1 juli 2023, blijkt uit onderzoek van PGGM&CO en Stichting IZZ dat slechts 11% van de medewerkers op de hoogte is van de komst van deze wet. Driekwart merkt niets van voorbereidingen in de organisatie voor de invoering, terwijl het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat binnen zorginstellingen niks over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van de zorgverlener wordt besloten, zonder dat ze daarbij betrokken zijn.

Belangrijkste obstakels voor zeggenschap zijn een hoge werkdruk, gebrek aan tijd en een hiërarchische cultuur met top-down besluiten. Opvallend is dat 84% van de medewerkers nauwelijks tot geen zeggenschap ervaart over het omgaan met personeelstekorten en het rooster. Terwijl deze thema’s van groot belang zijn voor de ervaren werkdruk en werkplezier en daarmee de kwaliteit van de verleende zorg.

Belemmeringen

Uit het onderzoek blijkt dat gebrek aan durf nauwelijks een rol speelt bij het aangaan van een gesprek over onderwerpen die het dagelijkse werk of de meer strategische thema’s aangaan. De grootste belemmeringen zijn de hoge werkdruk (49% heeft meer tijd en ruimte nodig om meer zeggenschap te krijgen) en de hiërarchische verhoudingen in de organisatie (42% ervaart dat besluiten top-down worden genomen).

Dagelijkse dialoog

Ook al nadert de invoering van de nieuwe wet, uit het onderzoek blijkt dat de leidinggevenden medewerkers nog nauwelijks betrekken bij beslissingen die genomen worden die hun werk raken. Hier valt dan gelijk ook een hoop winst te behalen volgens de onderzoekers. Bijvoorbeeld door cruciale thema’s die het werkplezier bepalen, op de agenda te zetten van het werkoverleg zodat medewerkers mee kunnen praten en door gebruik te maken van de kennis en kunde van zorgmedewerkers. Zeggenschap vergroot niet alleen het werkplezier, maar heeft ook een positief effect op het organisatieklimaat, met als gevolg minder verzuim en een lagere verloopintentie.

Over PGGM&CO en Stichting IZZ

PGGM&CO is de ledenorganisatie van coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en wil de ruim 765.000 leden helpen om fysiek, mentaal en financieel fit te blijven. Stichting IZZ heeft ruim 380.000 leden, is opgericht en wordt aangestuurd door werkgevers en werknemers in de zorg. Als belangenbehartiger van zorgmedewerkers wil IZZ de gezondheid en inzetbaarheid van mensen in de zorg verbeteren.

×Close search
Zoeken