skip to Main Content

Voorbereidingen nieuwe Cao Kraamzorg

Kraamzorg

Onze achterban kan de komende weken input leveren voor de nieuwe Cao Kraamzorg. Omdat deze cao eind 2019 afloopt zijn de eerste voorbereidingen van start.

Zowel de leden van VHP-zorg en NVL als aan de leden van de gecombineerde cao-klankbordgroep zijn gevraagd input te leveren. Samen met onze achterban bepalen we onze agenda ter voorbereiding op de nieuwe cao. Daarna onderzoeken we met de andere werknemersorganisaties of een gezamenlijke inzet tot de mogelijkheden behoort.

Zodra de onderhandelingen van start gaan, maken we dat bekend.

×Close search
Zoeken