skip to Main Content

FBZ behartigt ook de werknemersbelangen van psychodiagnostisch werkenden

Arbeidsmarkt

FBZ heet de Vereniging van psychodiagnostisch werkenden (de VVP) van harte welkom als nieuwe federatiepartner en is blij met de verdere versterking van zeggingskracht aan cao-tafels. Psychodiagnostisch werkenden zijn werkzaam in tal van zorgsectoren. De Algemene Vergadering van FBZ stemde onlangs in met toetreding van de VVP.

Vakbond FBZ behartigt per 1 januari 2022 daarmee ook de werknemersbelangen van deze beroepsgroep. Op 2 november viert de vereniging haar 50-jarig bestaan. De aansluiting bij FBZ betekent dat er ook aandacht komt voor de arbeidsvoorwaarden en positionering van psychodiagnostisch werkenden. Behalve collectieve arbeidsvoorwaarden biedt FBZ ook individuele ondersteuning aan leden met arbeidsrechtelijke vragen of kwesties. De arbeidsjuristen van FBZ Rechtshulp staan bij met raad en daad. Leden van de VVP kunnen hiervoor rechtstreeks bij FBZ terecht.

Over de VVP
De VVP is opgericht in 1970 en een landelijk opererende beroepsvereniging van psychodiagnostisch werkenden. De kern van de functie draait om psychodiagnostiek in de breedste zin van het woord. De beroepsgroep werkt in tal van werkvelden, bijvoorbeeld de geestelijke en somatische gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en revalidatie, forensische psychiatrie, onderwijs en in het werkveld arbeid en organisatie. Kijk voor meer info op www.devvp.nl.

×Close search
Zoeken