skip to Main Content

Generatiebeleid voor werknemers umc’s

UMC

De cao-partijen voor de Cao UMC zijn op 8 maart een Kader Generatiebeleid overeengekomen, dat de basis is voor het maken van generatiebeleidafspraken per umc. Een belangrijk uitgangspunt is dat het generatiebeleid zich richt op alle generaties, zodat iedere werknemer tot zijn pensionering gezond en vitaal kan blijven werken.

In de nieuwe Cao UMC, die in het najaar van 2018 werd ondertekend, is afgesproken dat de cao-partijen zouden inventariseren hoe generatiebeleid handen en voeten kan krijgen in umc’s. De cao-partijen gingen daarover de afgelopen tijd in gesprek en kwamen vorige week een kader overeen dat vijf uitgangspunten bevat: het generatiebeleid moet zich richten op alle generaties, umc’s kunnen zelf aanvullend beleid/afspraken maken, het bestaande instrumentarium moet worden benut, generatiebeleid moet een duidelijke relatie hebben met duurzame inzetbaarheid en werkdruk, en vitaal aan het werk blijven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.

“Doel is dat ieder werknemer gezond en vitaal blijft werken gedurende zijn gehele loopbaan”, aldus Brigitte Sprokholt, onderhandelaar bij AC/FBZ. “Lokaal kan worden afgesproken dat medewerkers verlofuren kunnen kopen. Ook kunnen in het Lokaal Overleg tussen werknemersorganisaties en werkgever afspraken worden gemaakt over een generatieregeling. Daarin kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat oudere werknemers minder gaan werken met behoud van hun pensioenopbouw.” Sprokholt benadrukt dat het kader de uitgangspunten bevat. In ieder umc kan worden bekeken hoe de afspraken precies worden ingevuld door werkgever en werknemers.

Meer weten? Bekijk het Kader Generatiebeleid Cao UMC.

×Close search
Zoeken